Kérjük, támogassa adója 1%-ának felajánlásával a Magyar Robbantástechnikai Egyesületetet.

Adószámunk: 18113358-1-42

Köszönjük!

1% rendelkező nyilatkozat letölthető itt.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Központi Könyvtár, dr. Mueller Othmár Robbantástechnikai különgyűjteménye

Dr. MUELLER OTHMÁR (1932-2002)

Dr. MUELLER OTHMÁR (1932-2002)

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Központi Könyvtár,

dr. Mueller Othmár Robbantástechnikai különgyűjteménye

 

Dr. Mueller Othmár 1969-től kezdődően, minden anyagi támogatás nélkül, levelezés, sok munkával kiépített kapcsolatok révén létrehozta, az Európában egyedülálló Robbantástechnikai szakkönyvtárat.

A mintegy 26 ezer kötet, az 1800-as évek közepétől felöleli a világ számos országában megjelent, robbanóanyagokkal, robbantástechnikával foglalkozó könyveket és tanulmányokat, kiegészítve a mintegy 30 ezres cikkgyűjteménnyel, sok ezer prospektussal, több mint 100 videokazettán lévő szakfilmmel és egyéb szemléltető anyaggal.

Mueller Othmár, mint az Építéstudományi Egyesület, Robbantástechnikai szakbizottságának alapítója, és haláláig vezetője, továbbá az Igazságügyi Műszaki Szakértői Intézet igazgatója, a polgári esetek robbantásos szakértésén kívül, a bűnös célú és terrorista robbantások területét kutatta. Ezen a szakterületen védte meg 1995-ben a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián „Korszerű szükséganyagokból készített robbantó szerkezetek alkalmazásának és hatástalanításának sajátosságai, a jövőbeni fejlesztés irányai a terrorizmus figyelembevételével” címmel disszertációját, és kapta meg a hadtudomány kandidátusa tudományos fokozatot.

A katonai felsőoktatásban oktatóként, továbbá a Nemzetvédelmi Egyetem Doktori Iskoláján tudományos értekezések műhelyvitáin, majd a Katonai Műszaki Doktori Iskolán tantárgyfelelősként közreműködött. Nyugdíjas éveiben kezdett foglalkozni a könyvtár további sorsával, és végül is végakaratában a Magyarországon, szervezett oktatás formájában jelenleg legmagasabb szinten robbantástechnikával foglalkozó tanintézetnek ajánlotta fel a szakkönyvtárát, a Nemzetvédelmi Egyetemnek.

Dr. Mueller Othmár az adományozásról már 1990-ben tárgyalt az egyetem rektorával, és végakarata is ezt tartalmazta azzal a kikötéssel, hogy a Központi Könyvtár részeként, de önálló gyűjteményként maradjon meg. A könyvtár szakmai folyamatának továbbvitelével dr. Lukács Lászlót, a Nemzetvédelmi Egyetem akkori habilitált egyetemi docensét bízta meg Nevezett nyugdíjba vonulását követően (a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet is magába integráló) Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja, dr. Kovács Zoltán mk. alezredes, egyetemi docenst bízta meg ezzel a feladattal).

A Különgyűjtemény a robbantástechnikai alábbi főbb területeit öleli fel;

 • Robbantóanyagok (robbanóanyagok és gyújtószerek);
 • Robbanáselmélet, robbanásfizika, robbanóanyagok kémiája;
 • Különböző ipari robbantási technológiák (pl. épület- és építményrobbantás, föld és kőzetrobbantás, földalatti bányaművelés, fémalakító robbantás, stb.);
 • Katonai robbantástechnika, továbbá az aknák és az aknamentesítés;
 • Katonai tűzszerész tevékenység (EOD és UXO);
 • Bűnös célú és terrorista robbantások (IED) és az ellenük való védekezés lehetőségei, eszközei;
 • Robbantási szabályozás (pl. robbantóanyag tárolás, szállítás, felhasználás);
 • Robbanóanyaggal szennyezett talajok remediációja;
 • Robbanási sérülésekkel kapcsolatos anyagok;
 • Érdekesség, a robbantással is foglalkozó hazai és külföldi szépirodalmi művek gyűjteménye.

A Különgyűjtemény anyaga segítséget nyújthat:

 • a Robbantástechnikával foglalkozó hazai és külföldi szakembereknek;
 • a hazai és a külföldi tudományos kutatóknak úgy a védelmi, mint a rendvédelmi és az ipari robbantástechnika területéről;
 • a Nemzetvédelmi Egyetem oktatóinak és hallgatóinak (az alapképzéstől a doktorandusz képzésig).

A használat sajátosságai

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Magyar Köztársaság egyik kutatóhelye, így a Központi Könyvtára, ezen belül Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár, dr. Mueller Othmár Robbantástechnikai Különgyűjteménye is nyitott minden kutatni, szakmailag továbbfejlődni kívánó szakember (civil és katona) számára.

Címe: 1101. Budapest, Hungária krt. 9-11.

Tekintve, hogy az érdeklődők köre szűkebb, mint egy általános könyvtár esetében, a gyűjteménynek külön látogatási ideje nincs, igény szerint, bejelentkezés alapján kereshető fel. Mivel az anyagok általában 1-1 példányban vannak meg, és elvesztés esetén az újbóli beszerzés is szinte lehetetlen, a könyvtár kölcsönzést nem biztosít.

További információk a látogathatóságról:

https://www.uni-nke.hu/konyvtar/altalanos-informaciok/kapcsolat

https://www.uni-nke.hu/konyvtar/altalanos-informaciok/a-konyvtar-nyitva-tartasa