Kérjük, támogassa adója 1%-ának felajánlásával a Magyar Robbantástechnikai Egyesületetet.

Adószámunk: 18113358-1-42

Köszönjük!

1% rendelkező nyilatkozat letölthető itt.

Weindl Gáspár díj

A Magyar Robbantástechnikai Egyesület, 2005. 12. 10-én megtartott éves Beszámoló közgyűlésén, a Díj Bizottság elnöke, Kánnár Tibor beterjesztése alapján az alábbi határozatot hozta:

"A Magyar Robbantástechnikai Egyesület (MARE) Elnöksége 2005. október 10-i ülésén a MARE által adományozható kitüntetések alapításáról határozott és felkérte a Díj Bizottságot, tegyen javaslatot az Elnökségnek a díjak formai megoldásaira és a 2005. évi kitüntetésre javasoltak személyére.

 A Díj Bizottság (Biacsi Sándor, dr. Haralyi László, Kánnár Tíbor, Molnár Sándor, Szűcs Attila) 2005. október 26-i ülésén egyhangúlag, egy kérdésben 4:1 szavazataránnyal kialakított álláspontját az alábbi volt:

 A Díj Bizottság egyetért az Elnökség állásfoglalásával, mely szerint:

 • Elismerő Oklevelet;

 • jeles szakmai személyiségről elnevezett Díjat kell alapítani;

 • Díj évente legfeljebb 2 fő részére legyen adományozható, de kivételként 2005-ben 3 Díj legyen odaítélhető;

 • az Elnökségnek legyen felhatalmazása évenként további 1 Díj adományozására;

 • a Díjhoz pénzjutalmat nem javasolunk rendelni.

 A kitüntetésekre legyen javasolható és legyen érdemes:

 • mindenki, aki a hazai robbantástechnika fejlesztésében, művelésében a Díj Bizottság javaslata és az Elnökség megítélése szerint érdemeket szerzett. A javaslat tehát nem tesz különbséget a tényleges tag - potenciális tag - "nem lesz tag" személyek között;

 • esetleges kényszerű rangsorolás esetén a jogi tag intézmények munkavállalóit a tényleges tagokkal azonosan kell megítélni;

az életkor önmagában ne legyen ok a kitüntetés adományozására.

 Javaslatok a Díj formai és tartalmi megoldásaira:

 • Formai megjelenítésében fontosnak tartjuk, hogy az társadalmilag elismert anyagi- és esztétikai értékű legyen, így nem javasoljuk annak szakmán belüli, házi előállítását;

 • A Díjat Weindl Gáspárról javasoljuk elnevezni. (Weindl Gáspár az első bányászati, fekete lőporral végzett robbantás kivitelezője, 1627. február, Selmecbánya, Bieber táró) Weindl Gáspár személye politikai, társadalmi kérdéseket nem vet fel, leszármazottak hozzájárulásának beszerzése nem szükséges.

A Díj formai megoldása lehetséges úgy, hogy:

 • megbízás alapján ismert művész célirányos plasztikát készít, vagy

 • a Díj valamilyen nemes porcelán termék legyen (váza) rá akasztva-erősítve míves vékony lánccal, réz- vagy ezüst lap, ezen gravírozással az Egyesület rövid neve - a Díj megnevezése - a díjazott neve - a kitüntetés éve;

 • A Díj mellé javasoljuk átadni egy nyomdatechnikailag mívesen elkészített, a díjazott nevére kiállított Bizonyítványt a Díj elnyeréséről."

 A Magyar Robbantástechnikai Egyesület Elnöksége hosszas mérlegelés után úgy határozott, hogy a Weindl Gáspár Díj kisplasztika formájában kerüljön elkészítésre. A tervek előkészítését Lukács László alelnök vállalta, aki a Nemzetvédelmi Egyetem grafikusa, Gajdáné Bata Gizella segítségével öt változatban tett javaslatot a megformálásra.

A Díj végleges változatát  prof. dr. Berek Lajost, a Nemzetvédelmi Egyetem, Bolyai János Katonai Műszaki Kar volt dékánját, szobrászművész készítette el. Augusztusra készült el a húsz darab, 10 cm átmérőjű bronz plakett.

Weindl-díj


Az első három díj, a „Fúrás-robbantástechnika 2006” Nemzetközi Robbantástechnikai Konferencián, 2006. szeptember 12-én került átadásra egy oklevél kíséretében az alábbi személyek részére:

 • a szlovákiai robbantástechnikai eredményei, valamint a szlovák-magyar robbantástechnikai kapcsolatok ápolásáért Ing. EDUARD MÜNCNER, a Szlovák Robbantástechnikai Egyesület elnöke;

Eduard Müncner

 • a robbantástechnika fejlesztésében és gyakorlati alkalmazásában kifejtett több évtizedes tevékenysége elismeréseként, Dr. MOLNÁR LÁSZLÓ kandidátus

Dr. Molnár László

 • a robbantástechnika fejlesztésében és gyakorlati alkalmazásában kifejtett több évtizedes tevékenysége elismeréseként, NOVOTNY CSONGOR okl. robbantástechnikai szakmérnök:

Novotny Csongor