Kérjük, támogassa adója 1%-ának felajánlásával a Magyar Robbantástechnikai Egyesületetet.

Adószámunk: 18113358-1-42

Köszönjük!

1% rendelkező nyilatkozat letölthető itt.

Cikkek

Tisztelt Látogató! Ezen az oldalon politika-mentes, szakmai cikkek írások gyűjteménye található.

Az egyesülethez érkező írások, cikkek a jobb áttekinthetőség érdekében az alábbi kategóriákba vannak sorolva. A múltat idéző cikkek az Archívumban találhatók.

 

Bányászat - A bányászattal kapcsolatos írások, amelyeknek nem a robbantástechnika a  fő témája, de kapcsolódik hozzá.

Jogszabályok - A hazai és nemzetközi joggal kapcsolatos írások, melyek az értelmezés, hatás, és problémák körét foglalja magába.

Robbanóanyag - A polgári robbantási tevékenység során nagyon sokféle robbanóanyaggal, robbanó eszközzel lehet találkozni, így ebben a szekcióban az azokról készített cikkeket, írásokat, ismertetőket gyűjtjük össze.

Villamos gyújtási rendszer - A polgári robbantási tevékenység során nagyon sokféle villamos, elektronikus gyutacsokat tartalmazó robbantószerek vannak forgalomban, így ebben a szekcióban az azokról készített cikkeket, írásokat, ismertetőket gyűjtjük össze.

Nonelectric gyújtási rendszer - Sokféle nem elektromos (nonel) gyutacsokat tartalmazó robbantószerek vannak forgalomban, így ebben a szekcióban az azokról készített cikkeket, írásokat, ismertetőket gyűjtjük össze.

Robbantástechnika - Az ipari robbantástechnika nagyon szerteágazó területet foglal magába. Ebben a szekcióban azon technológiákkal, módszerekkel, eljárásokkal, tapasztalatokkal kapcsolatos cikkek kerülnek összegyűjtésre, amelyeket a tudásukat megosztani hajlandó kollegák készítenek és teszik közkinccsé.

Pirotechnika - A pirotechnika a robbantási tevékenységnek nem része, de mivel nagyon közel áll hozzá, a pirotechnikai tevékenységgel, pirotechnikai eszközökkel kapcsolatos cikkek, írások ebben a szekcióban mégis helyt kapnak.

Biztonságtechnika - A polgári robbantástechnikai tevékenység területén a szigorú jogszabályi megkötést, előírást kell betartani. Ebben a szekcióban azokkal az anyagokkal, szerkezetekkel, berendezésekkel eljárásokkal, tapasztalatokkal kapcsolatos írásokat gyűjtjük össze, amelyek a biztonságos munkavégzéshez szükségesek.

Védelem, védekezés - A robbantási munkák egyik legfontosabb feladata a robbantás káros hatásainak minimalizálása. Nagyon sokféle eljárás, anyag, eszköz ismert, de mivel nincs két egyforma robbantás sokat lehet tanulni az egyes robbantások során alkalmazott megoldásokból. Ebben a szekcióban az ezekkel kapcsolatos cikkek írásokat gyűjtjük össze.

Vizsgálatok - A robbanóanyagot tartalmazó eszközöket az Európai Unióban CE jelel csak akkor szabad ellátni, ha az megfelel 93/15 EGK irányelv előírásainak. Egy robbanóanyagot tartalmazó eszközt és robbanóanyagot forgalomba hozatal előtt megfelelőségértékelésnek kell alávetni, amely együtt jár a robbanóanyagok előírt eljárások szerinti vizsgálatával. Ebben a szekcióban ezen vizsgálatokkal kapcsolatos cikkek, írások találhatók.

Egyéb - minden olyan cikk, esszé, írás, amely nem sorolható be a fentiek szerinti egyik kategóriába se.

Cikkek

A II. Fúrás-Robbantástechnika Nemzetközi Szimpózium 2023. október 25-én került megrendezésre Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus M. Szabó Miklós Díszteremben. A Magyar Robbantástechnikai Egyesületés a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki szakosztály által közösen szervezett rendezvény fővédnöke Dr. Lippai Péter dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar megbízott dékánja volt.

Kutató munkája során Tóth Ferenc tagtársunk akadt a mellékelt és figyelemre méltó szakanyagra, amelyet megosztásra érdemesnek talált, kérve, hogy osszuk meg közösségünk tagjai között.

A Ludovika Kiadónál – egyelőre csak e-könyv formájában – megvásárolható a Szemelvények a hazai katonai robbantástechnika és a föld alatti aknaharc fejlődéstörténetéből című 576 oldalas monográfiám.

A kötet a 2017-ben megjelent, Szemelvények a magyar robbantástechnika fejlődéstörténetéből című könyvem mintegy folytatásaként készült el.

Katonai és civil robbantástechnikai könyvek, szabályzatok tölthetők le az alábbi honlapról:

https://www.mkle.net/logisztikai-szakgyujtemeny/szakmai-oldalak/szakagak/mu/

A Magyar Katonai Logisztikai Egyesület beszkennelte és elérhetővé tette a honlapjukon Vinkler Mihály mérnök őrnagyFöldmunkák végzése robbantás végrehajtásával című tanulmányát, mely 1964-ben jelent meg a Haditechnikai Intézet kiadásában.

A Magyar Katonai Logisztikai Egyesület beszkennelte és elérhetővé tette a honlapjukon Schaffer Antal 1903-as, A gyakorlati robbantótechnika kézikönyve című művét.

A cikk a Műszaki Katonai Közlöny 31. évfolyam (2021) 1. számában jelent meg

. évfolyam (2021) 1. szám

Böszörményi István, Kánnár Tibor, Szűcs Attila tanulmányát 2010. szeptember 7-10-én a MARE konferenciáján mutatták be - 2. rész.

Böszörményi István, Kánnár Tibor, Szűcs Attila tanulmányát 2010. szeptember 7-10-én a MARE konferenciáján mutatták be.  1. rész

Szentpéteri úrral és feleségével, Mária nénivel Siófokon, egy közművezeték kiváltásával kapcsolatos, ingatlanát is érintő munka alkalmával ismerkedtem meg 2006 szeptemberében. Többször beszélgettünk, így szóba kerültek katonai szolgálatának emlékei is. Büszkén mutatta meg  a hatvan évvel ezelőtt, 1946 novemberében, aknász szolgálata idején Boronkán készült fényképeket és a Somogy Megyei Néplapban 1968-ban(?) megjelent cikket, melyben lánya fedezte fel fényképét.

Szentpéteri úr hozzájárulásával a beszélgetésünkkor elhangzottakat, az említett cikk, továbbá a bemutatott fényképek másolatát ezúton adom közre.

A cím olvasása után a legtöbb embernek a „Die Hard” című akciófilm juthat eszébe, amelyben a terroristák bináris robbanóanyaggal robbantanak fel egy hajót. A film a robbanóanyag tulajdonságait jelentős túlzással mutatja be, és hasonló módon téves alapokon áll, mint pl. a kumulatív sugár „plazma hőmérséklete” teória. De miért nem hallunk róla, ha ez létező robbanóanyag? Miért nem találkozunk vele a robbantástechnika mindennapjaiban? A tanulmány a bináris (kompozit) robbanóanyagok általános bemutatását tűzte ki célul, valamint a fenti tévképzetek eloszlatását. Mindemellett egy időképet ad a robbanóanyagok múltjáról, jelenlegi használatukról, alkotóelemeiről és a jövő irányairól.

A tanulmány a hazai katonai robbantástechnika fejlődésének 1945 és 1990 közötti korszakába nyújt betekintést, a vizsgált időszak szakfolyóirataiban megjelent robbanóanyagokkal és azok iniciálásával foglalkozó cikkek, tanulmányok rövid áttekintésével. Az egyes témák végén a rájuk vonatkozó mai helyzet is bemutatásra kerül. Az anyag segítséget nyújthat a témával foglalkozó szakembereknek a saját kutatásukhoz szükséges források megismerésében. Az írással a szerző egybenemléket kíván állítani a robbantástechnika kutatásával, fejlesztésével, a robbantás oktatásával, a kiképzéssel és a gyakorlati munkák kivitelezésével abban a korban foglalkozó katonáknak, szakembereknek.

A szerző a lőszert és robbanóanyagot tároló katonai objektumok rövid történeti áttekintését követően bemutatja azok veszélyességét, a feladatrendszerükből adódó kockázataikat. A veszélyes katonai objektumokra vonatkozó jogszabályi háttér  összefoglalását követően részletesen ismerteti az előírt biztonsági jelentés tartalmát, készítésének szempontjait. Bemutatja az esetlegesen kialakuló katasztrófahelyzet elhárítására és a védekezés konkrét lépéseire irányuló belső védelmi terv felépítését, tartalmát, valamint a külső szakhatóságokkal és szervezetekkel való együttműködés formáit.

Oldalak