Kérjük, támogassa adója 1%-ának felajánlásával a Magyar Robbantástechnikai Egyesületetet.

Adószámunk: 18113358-1-42

Köszönjük!

1% rendelkező nyilatkozat letölthető itt.

Tanulmányok

Tanulmányok

A Ludovika Kiadónál – egyelőre csak e-könyv formájában – megvásárolható a Szemelvények a hazai katonai robbantástechnika és a föld alatti aknaharc fejlődéstörténetéből című 576 oldalas monográfiám.

A kötet a 2017-ben megjelent, Szemelvények a magyar robbantástechnika fejlődéstörténetéből című könyvem mintegy folytatásaként készült el.

A Magyar Katonai Logisztikai Egyesület beszkennelte és elérhetővé tette a honlapjukon Schaffer Antal 1903-as, A gyakorlati robbantótechnika kézikönyve című művét.

A cikk a Műszaki Katonai Közlöny 31. évfolyam (2021) 1. számában jelent meg

. évfolyam (2021) 1. szám

Böszörményi István, Kánnár Tibor, Szűcs Attila tanulmányát 2010. szeptember 7-10-én a MARE konferenciáján mutatták be - 2. rész.

Böszörményi István, Kánnár Tibor, Szűcs Attila tanulmányát 2010. szeptember 7-10-én a MARE konferenciáján mutatták be.  1. rész

A cím olvasása után a legtöbb embernek a „Die Hard” című akciófilm juthat eszébe, amelyben a terroristák bináris robbanóanyaggal robbantanak fel egy hajót. A film a robbanóanyag tulajdonságait jelentős túlzással mutatja be, és hasonló módon téves alapokon áll, mint pl. a kumulatív sugár „plazma hőmérséklete” teória. De miért nem hallunk róla, ha ez létező robbanóanyag? Miért nem találkozunk vele a robbantástechnika mindennapjaiban? A tanulmány a bináris (kompozit) robbanóanyagok általános bemutatását tűzte ki célul, valamint a fenti tévképzetek eloszlatását. Mindemellett egy időképet ad a robbanóanyagok múltjáról, jelenlegi használatukról, alkotóelemeiről és a jövő irányairól.

A tanulmány a hazai katonai robbantástechnika fejlődésének 1945 és 1990 közötti korszakába nyújt betekintést, a vizsgált időszak szakfolyóirataiban megjelent robbanóanyagokkal és azok iniciálásával foglalkozó cikkek, tanulmányok rövid áttekintésével. Az egyes témák végén a rájuk vonatkozó mai helyzet is bemutatásra kerül. Az anyag segítséget nyújthat a témával foglalkozó szakembereknek a saját kutatásukhoz szükséges források megismerésében. Az írással a szerző egybenemléket kíván állítani a robbantástechnika kutatásával, fejlesztésével, a robbantás oktatásával, a kiképzéssel és a gyakorlati munkák kivitelezésével abban a korban foglalkozó katonáknak, szakembereknek.

A szerző a lőszert és robbanóanyagot tároló katonai objektumok rövid történeti áttekintését követően bemutatja azok veszélyességét, a feladatrendszerükből adódó kockázataikat. A veszélyes katonai objektumokra vonatkozó jogszabályi háttér  összefoglalását követően részletesen ismerteti az előírt biztonsági jelentés tartalmát, készítésének szempontjait. Bemutatja az esetlegesen kialakuló katasztrófahelyzet elhárítására és a védekezés konkrét lépéseire irányuló belső védelmi terv felépítését, tartalmát, valamint a külső szakhatóságokkal és szervezetekkel való együttműködés formáit.

A robbantástechnika számos felhasználási területtel bíró tudományág. A legismertebb katonai és bányászati alkalmazásokon túl, az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb teret hódít egyéb békés célú ipari feladatok megvalósításában, a szerves trágya terítésétől a gyümölcsfa ültetésen át egészen a fémek alakításáig. Ezen cikk célja a robbanóanyagok épületbontásban betöltött szerepére fókuszálva felhívni a figyelmet a vízben, mint robbantási közegben való robbantástechnika lehetőségére adott feltételek teljesülése mellett, és bemutatni az eljárásban rejlő előnyöket.

A tanulmány a hazai katonai robbantástechnika fejlődésének 1945 és1990 közötti korszakába nyújt betekintést, a vizsgált időszak szakfolyóirataiban a robbantásos fémmegmunkálás témakörével foglalkozó cikkek, tanulmányok rövid áttekintésével. A robbantásos hegesztés, portömörítés és fémalakítás új technikái, technológiái az 1950-es évektől kezdődően hatalmas fejlődést eredményeztek, többek között a nagysebességű repülésben és a rakétatechnikában, valamint a villamos-, a gép- és a vegyiparban. A tanulmány végén a terület mai helyzete is bemutatásra kerül.

A tanulmány a hazai katonai robbantástechnika fejlődésének 1945 előtti korszakába nyújt betekintést, a vizsgált időszak szakfolyóiratai-ban megjelent cikkek, tanulmányok rövid áttekintésével. Az anyag segítséget nyújthat a témával foglalkozó szakembereknek a saját ku-tatásukhoz szükséges források megismerésében. Az írással a szer-zők egyben emléket kívánnak állítani a robbantástechnika kutatásá-val, fejlesztésével, a robbantás oktatásával, a kiképzéssel és a gya-korlati munkák kivitelezésével abban a korban foglalkozó katonáknak, szakembereknek.

A nagyfúrólyukas robbantási feladatok végrehajtása során keletkező szeizmikus rezgéseket és a túlméretezett robbanóanyag alkalmazásához kapcsolódó tanulmány.